Een formele gemeentelijke klacht indienen

gemeentelijk bezwaarschrift indienen

Een formele gemeentelijke klacht indienen

Als u besluit een gemeentelijke klacht in te dienen, moet u dit doen binnen 15 dagen vanaf de dag dat u een kennisgeving van uw EEO-adviseur hebt ontvangen over het indienen van een klacht. Deze kennisgeving wordt u toegezonden na uw laatste gesprek met de EEO-adviseur. U dient uw klacht in bij hetzelfde EEO-kantoor waar u counseling hebt ontvangen. De termijn van 15 dagen voor het indienen van een klacht wordt berekend in kalenderdagen vanaf de dag nadat u de kennisgeving hebt ontvangen.

Als de 15e kalenderdag valt op een zaterdag-, zondag- of federale feestdag, dan is de laatste dag van de deadline de volgende werkdag. Het bureau moet u tijdens de werkuren een redelijke hoeveelheid tijd geven om uw gemeentelijke bezwaren schriftelijk in te dienen en voor te bereiden. Als u van mening bent dat u geen redelijke tijd hebt gekregen, neem dan contact op met de EEO-directeur of het EEOC’s Office of Federal Operations.

Wat op te nemen in de formele klacht

Uw klacht over discriminatie moet het volgende bevatten:

Uw naam, adres en telefoonnummer. Een korte beschrijving van de gebeurtenissen waarvan u denkt dat ze discriminerend zijn (u bent bijvoorbeeld beëindigd, gedegradeerd, lastig gevallen). Waarom u denkt dat u bent gediscrimineerd (bijvoorbeeld vanwege uw ras, huidskleur, religie, geslacht (inclusief zwangerschap, genderidentiteit en seksuele geaardheid), nationale afkomst, leeftijd (40 jaar of ouder), handicap, genetische informatie of vergelding)  en een korte beschrijving van eventuele letsels die u heeft geleden.

Zodra een formele klacht is ingediend

Nadat uw klacht is ingediend, stuurt het agentschap u een brief waarin staat dat u uw klacht hebt ontvangen. Het bureau zal ook de klacht beoordelen en beslissen of uw zaak om een ​​procedurele reden moet worden afgewezen (uw claim is bijvoorbeeld te laat ingediend). Als het bureau uw klacht niet afwijst, zal het het onderzoeken. Als het bureau uw klacht afwijst, ontvangt u informatie over het beroep tegen het ontslag. Als het bureau uw klacht zonder onderzoek zou afwijzen, heeft u 30 dagen vanaf de dag dat u het ontslag van het bureau ontvangt om in beroep te gaan.

In sommige gevallen zal een bureau slechts een deel van de klacht afwijzen en de rest verder verwerken. In deze situatie moet u wachten totdat het agentschap zijn definitieve bevel geeft over alle claims in uw klacht voordat u het gedeeltelijke ontslag aanvraagt.

Onderzoek van de klacht

Het bureau heeft 180 dagen vanaf de dag dat u uw klacht heeft ingediend om het onderzoek af te ronden. Het onderzoek kan met 180 dagen worden verlengd als nieuwe gebeurtenissen aan uw klacht worden toegevoegd of als u nieuwe klachten indient die voor onderzoek aan uw oorspronkelijke klacht moeten worden toegevoegd. U hebt ook het recht om in te stemmen met een verlenging van maximaal 90 dagen.

Wanneer het onderzoek is afgerond, geeft het agentschap u twee keuzes: ofwel vraagt ​​u om een ​​hoorzitting voor een EEOC-bestuursrechter of vraagt ​​het agentschap om een ​​beslissing over de vraag of er sprake is van discriminatie.

Als er meer dan 180 dagen verstrijken en het bureau zijn onderzoek nog niet heeft afgerond, kunt u wachten tot het bureau zijn onderzoek heeft afgerond, een hoorzitting heeft aangevraagd of een rechtszaak bij de rechtbank van het federale district heeft aangespannen. Als u om een ​​hoorzitting vraagt, wordt de klacht afgehandeld door een EEOC-bestuursrechter.

De rol van de Agency Investigator

De rol van de onderzoeker van het bureau is het verzamelen van informatie over uw klacht. Onderzoekers van een bureau bepalen uw zaak niet. In plaats daarvan zijn ze verantwoordelijk voor het verzamelen van het bewijs dat nodig is om te beslissen of u werd gediscrimineerd.
Het bereiken van een vrijwillige nederzetting

Op elk moment tijdens het klachtenproces kan het bureau aanbieden om uw klacht te schikken. U hoeft geen aanbod voor een schikking te accepteren.

Als u en het bureau uw klacht afhandelen, wordt deze afgewezen en worden geen verdere stappen ondernomen. Zowel u als het bureau zullen moeten doen wat u beloofde te doen in de overeenkomst.

Als het Agentschap de schikking niet naleeft

Als een bureau zich op de een of andere manier niet houdt aan de voorwaarden van uw vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met de EEO-directeur van het agentschap. U hebt 30 dagen vanaf de dag dat u voor het eerst hoorde dat het agentschap niet heeft voldaan aan de kennisgeving aan de EEO-directeur.

Het bureau moet schriftelijk op je reageren om te proberen het conflict op te lossen. Als het bureau niet reageert of als u niet tevreden bent met de reactie van het bureau, kunt u een beroep doen op het Office of Federal Operations van het EEOC om te beslissen of het bureau heeft voldaan aan de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst.

U dient uw bezwaarschrift binnen 30 dagen na ontvangst van het antwoord van het bureau in te dienen of, als het bureau niet reageert, na 35 dagen te zijn verstreken vanaf de dag dat u de EEO-directeur van het bureau op de hoogte bracht van het verzuim van het agentschap. U moet het bureau een kopie van uw bezwaarschrift sturen. Het bureau heeft dan 30 dagen om te reageren.
Vertegenwoordiging tijdens het klachtenproces

Hoewel u tijdens het klachtenproces niet door een advocaat hoeft te worden vertegenwoordigd, heeft u het recht om dit te doen.